Πως θα πάρετε διαπίστευση ICF (ACC ή PCC) έχοντας ολοκληρώσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμά μας.

ACC.png
ACC Associate Certified Coach

  1. Ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας, τουλάχιστον, 60 ωρών (όπως αυτό ή αυτό το πρόγραμμα).
  2. 10 ώρες Mentor Coaching.
  3. Καταγραφή συνεδριών διάρκειας 100 ωρών εκ των οποίων οι 75 πρέπει να είναι επί πληρωμή. Το σύνολο των πελατών πρέπει να είναι τουλάχιστον 8. Oι 25 συνεδρίες θα πρέπει να έχουν γίνει πρόσφατα (σε διάστημα 18 μηνών από την αίτηση).
  4. Γραπτή εξέταση αξιολόγησης γνώσεων coaching (CKA) (η προετοιμασία γι’αυτό γίνεται στο Mentor Coaching Days)
  5. Αξιολόγηση απόδοσης (μία ηχογραφημένη συνεδρία με απομαγνητοφώνηση)

Eισδοχή: οποτεδήποτε. Μέγιστη αναμονή: 14 εβδομάδες. Κόστος ICF Global: 300$ (μέλη ICF), 500$ (μη μέλη ICF). Τα κόστη δεν περιλαμβάνουν τη συνδρομή μέλους.

PCC.png

Professional Certified Coach (PCC)

  1. Ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 125 ωρών  (όπως αυτό και αυτό το πρόγραμμα).
  2. 10 ώρες Mentor Coaching.
  3. Καταγραφή συνεδριών διάρκειας 500 ωρών εκ των οποίων οι 450 να είναι επί πληρωμή. Το σύνολο των πελατών πρέπει να είναι τουλάχιστον 25. Οι 50 συνεδρίες θα πρέπει να έχουν γίνει πρόσφατα (σε διάστημα 18 μηνών από την αίτηση).
  4. Γραπτή εξέταση αξιολόγησης γνώσεων coaching (CKA) εάν δεν έχει ήδη γίνει σε προηγούμενο στάδιο (η προετοιμασία γι’αυτό γίνεται στο Mentor Coaching Days)
  5. Αξιολόγηση απόδοσης (δύο ηχογραφημένες συνεδρίες με απομαγνητοφώνηση)

Eισδοχή: οποτεδήποτε. Μέγιστη αναμονή: 14 εβδομάδες. Κόστος ICF Global: 575$ (μέλη ICF), 775$ (μη μέλη ICF). Τα κόστη δεν περιλαμβάνουν τη συνδρομή μέλους.


Why you need an ICF Credential from ICF Headquarters on Vimeo.