Επικοινωνήστε με την Positivity στο communication @ positivity.gr

ή στο  211 1991871 (καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-18.00)

Πληροφορίες

Β ρ ε ί τ ε   μ α ς
Κοραή 12, 153 41 Αγία Παρασκευή.

Ε λ ά τ ε   ε ύ κ ο λ α
Μετρό: Νομισματοκοπείο.

ΟΑΣΑ: 304, 305, 308, 407, Α5, Β5

211 1991871

communication@positivity.gr