Diploma in Team & Leadership Coaching

Άγγελος Δερλώπας, PCC

Positivity Leader Ο Άγγελος Δερλώπας είναι βραβευμένος & διαπιστευμένος επαγγελματίας coach, με πάνω από 1,500 ώρες εμπειρία στο coaching και πάνω από 3,000 ώρες διδασκαλίας στο coaching. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Ψυχολογία. Έχει εκπαιδευτεί στο coaching σε Αγγλία, Ιρλανδία και ΗΠΑ, έχει σπουδάσει Mindfulness Awareness Practices στο UCLA και ασκεί διαλογιστικές τεχνικές επί 10 χρόνια. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ICF Greece.

whose_it_for

Έναρξη 20 Ιανουαρίου 2018.

«76% των οργανισμών αναμένεται ότι θ’ αυξήσουν τη χρήση του Team Coaching μέσα στην επόμενη 2ετία» The 6th Ridler Report

Η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού προϋποθέτει ταλαντούχα μέλη ομάδων, ικανούς managers/coaches, ομάδες με υψηλό βαθμό engagement, αποτελεσματικές στρατηγικές και επαρκή συστήματα παρακολούθησης προόδου.

Μάθετε πως να κάνετε coaching σε ομάδες!
Το πρόγραμμα προκύπτει από την μεγάλη ανάγκη για εξειδίκευση στο ομαδικό (team) coaching σαν ένα σημαντικά διαφορετικό είδος από το ατομικό (personal) coaching.
Το Team Coaching απαιτεί επιπλέον γνώσεις, δεξιότητες και ωριμότητα!
Tο πρόγραμμα είναι έντονα διαδραστικό και βιωματικό με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή και την αναστοχαστική πρακτική και είναι πιστοποιημένο από το ICF σαν ACSTH για 60 ώρες.

Οι αποτελεσματικές ομάδες έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται με ταχύτητα και επιδεξιότητα στις εναλλασόμενες συνθήκες και ανάγκες. Μια ομάδα με υψηλή απόδοση αναδύει αίσθηση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης και συνθήκες που υποστηρίζουν την αυτοβελτίωση.

Το  Diploma in Team & Leadership Coaching  είναι ο πιο έγκυρος, αξιόπιστος και ασφαλής δρόμος για ουσιαστικές γνώσεις και πιστοποίηση στο Team Coaching. Το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών που υλοποιεί η Positivity Coaching είναι σχεδιασμένο να σας ανεβάσει στην κορυφή της αγοράς του team coaching στη χώρα μας και όχι μόνο.

Tο πρόγραμμα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος με πραγματικά παραδείγματα και role play.

henderson-2015
(Henderson, 2015)

Μέσα από την έμπειρη σχεδίαση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μπορείτε να περιμένετε ότι θα αναπτύξετε ευχέρεια να δημιουργείτε διεισδυτικές και εστιασμένες συζητήσεις οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους να βιώσουν μια δυναμική μετακίνηση στον τρόπο σκέψης τους, να ευθυγραμμίσουν την πρόθεσή τους με δράση και να ενεργήσουν αποφασιστικά προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η σχολή είναι:

 • πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας σαν Κέντρο δια βίου μάθησης 1 (Κδβμ1)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης:

 • διαρκεί εκατό (100) εκπαιδευτικές ώρες,
 • μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη από το ΕΣΠΑ 2014-2020,
 • είναι πιστοποιημένο από το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό International Coach Federation (ICF) σαν ACSTH για 60 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι το δίπλωμά σας έχει παγκόσμια αναγνώριση,
 • το δίπλωμα σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε για την προσωπική σας ICF διαπίστευση (ACC).
acsth.png

 

Αν έχετε στόχο να εξασκήσετε με τον καλύτερο  τρόπο το coaching και να κατοχυρώσετε την  προσωπική σας παρουσία στην ανερχόμενη αγορά του  ο δρόμος περνάει από την Positivity.

Τι κάνει μια ΣΠΟΥΔΑΙΑ ομάδα σπουδαία;

Αμοιβαία υποστήριξη, Λογοδοσία, Κοινό όραμα, Καθαρότητα στόχων, Εμπιστοσύνη, Θετική συμπεριφορά, Προσανατολισμός στη δράση, Ηγεσία, Εκτίμηση διαφορετικότητας, Σεβασμός, Ικανότητα διαφωνίας, Επικοινωνία, Αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων, Έξυπνη χρήση πόρων

Tι κάνει ένα ΜΕΓΑΛΟ ηγέτη μεγάλο;

Επίδειξη ακεραιότητας, Eπίτευξη προσωπικής δεξιοτεχνίας, Διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Δημιουργία διαμοιρασμένου οράματος, Άσκηση σεμνότητας, Πρόβλεψη ευκαιριών

Εκπαιδευτής: Άγγελος Δερλώπας

Και να γιατί:

Το Diploma in Team & Leadership Coaching  προσφέρει  πρόσβαση  σ’ ένα ευρύ, ουσιαστικό, μεθοδικό, ενημερωμένο  και υψηλής ποιότητας περιεχόμενό ανάλογο με αυτό που διδάσκονται οι σπουδαστές του coaching διεθνώς. Παράλληλα προσφέρει ουσιαστική γνώση όχι μόνο στην εφαρμογή αλλά  και στην  κουλτούρα, τις αξίες και τη δεοντολογία του coaching.

Αναγνωρίζοντας ότι πέρα από γνώσεις  και πληροφορίες το coaching είναι μια δυναμική διαδραστική διαδικασία, το πρόγραμμα του Diploma in Team & Leadership Coachingείναι δομημένο κατάλληλα για να προσφέρει χειροπιαστές δεξιότητες και βιωματική κατανόηση στους σπουδαστές. Αποτελείται από modules  που γίνονται σε οκτώ εργαστήρια, η διδασκαλία των οποίων γίνεται σε διαδραστικά, βιωματικά, μεταμορφωτικάεργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων η θεωρία γίνεται άμεσα πράξη μέσα από συνεχή εξάσκηση, προκλήσεις και ζωντανά παραδείγματα. Ο συνδυασμός όλων αυτών, παράλληλα με τις εργασίες πάνω στη διεθνή βιβλιογραφία, την αποτύπωση της προσωπικής πορείας αφομοίωσης του κάθε σπουδαστή, αλλά και η ουσιαστική αξιολόγηση μέσω παρατηρήσεων και  θεμάτων που προκύπτουν από τη ζωντανή διαδικασία coaching έχουν ως αποτέλεσμα τη βαθιά κατανόηση του.

Την αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα του προγράμματος εξασφαλίζει με τα προσόντα, την πείρα και τη συνολική παρουσία του ο  εκφραστής και συνδετικός κρίκος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδρυτής της Positivity Coaching Άγγελος Δερλώπας, PCC, CMC. Επιπλέον, η Positivity είναι Κέντρο δια βίου μάθησης 1, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας με Κωδ. Αδείας: 2100326.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τα επιπλέον ακόλουθα προνόμια:

superv_cl.png 1 χρόνο δωρεάν group supervision!
alumni_cl.png Ένταξη στο Positivity Alumni με τα προνόμια που αυτό συνεπάγεται.

To πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε:

 • Business Managers,
 • HR Professionals,
 • Trainers,
 • Certified Coaches,
 • Coaches που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διευρύνουν το γνωστικό τους portfolio,
 • Educators,
 • Team Builders,
 • Team Facilitators,
 • Consultants,
 • Entrepreneurs,
 • Solopreneurs,
 • NGO leaders,
 • Sports coaches,
 • Coaches που θέλουν να προχωρήσουν στη διαπίστευσή τους, όπως και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να γίνει περισσότερο αποδοτικός στην επαγγελματική του ζωή.

ICF Core competencies
Team competencies
Analogies-techniques-sessions
Questioning quadrants
Team exercises
Team Principles
Authentic Leadership
Mindful leadership
Leadership meta-competencies
Coaching models
Team success & failure factors
Team stages
Ethical failures
Dysfunctions & toxins
Leadership traits & trends
Engagement-Culture-Disciplines
Managing conflict
Creativity in teams

Το ομαδικό coaching απαιτεί ένα χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων πέραν αυτών που διαθέτει ένας επαγγελματίας coach.

Oι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με τη διαφορά πλαίσιου μεταξύ των ιδιωτικών συνεδριών coaching και της δυναμικής που αναπτύσσεται στην ομάδα.

Για παράδειγμα:

 • Διαχείριση διαφορετικών μαθησιακών ρυθμών,
 • Διαχείριση των υπο-ομάδων,
 • Εμπιστευτικότητα,
 • Facilitation: Παρ’ότι ο ρόλος του facilitator μιας ομάδας δεν είναι ίδιος με αυτόν του team coach (μια απ’τις βασικές διαφορές είναι η απόσταση ανάμεσα στην επίλυση προβλημάτων και στην οικοδόμηση ικανοτήτων), ο team coach χρειάζεται να διαθέτει ένα ικανό σύνολο δεξιοτήτων facilitator και επίσης μια σημαντική εργαλειοθήκη τεχνικών και μεθόδων.

Το πρόγραμμα Diploma in Team & Leadership Coaching εκπαιδεύει τους coaches στις επιπλέον δεξιότητες που απαιτούνται στο oμαδικό coaching με πρακτική εφαρμογή team coaching συνθηκών με πραγματικά σενάρια και ομαδικές δραστηριότητες που συνδέουν την εξειδικευμένη θεωρητική κατάρτιση με την κατανόηση εφαρμογής των δεξιοτήτων, τεχνικών, μεθόδων και μοντέλων.

Μέσα σ΄ένα ασφαλές, γόνιμο και δημιουργικό περιβάλλον δημιουργούμε τις συνθήκες που παρέχουν τη θεωρητική κατάρτιση που υποστηρίζει την εφαρμογή, την κατανόηση και την απόκτηση εμπειρίας. Aναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδρομής είναι η αναστοχαστική πρακτική που διευκολύνει την απογείωση της δεξιοτεχνίας στο team coaching.

ded.png

Η συμμετοχή κατά 80% είναι υποχρεωτική για την επιτυχία σας στο Δίπλωμα, προτείνεται όμως να δεσμευτείτε να έχετε 100% παρακολούθηση, λόγω της φύσης αυτού του μοναδικού προγράμματος.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα κάνετε:

 • Πέντε παρατηρούμενες συνεδρίες coaching,
 • Μία επιθεώρηση βιβλίου για κάθε ενότητα (τρεις συνολικά),
 • Ημερολόγιο αναστοχασμού καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος,
 • Μία εργασία 3,000 λέξεων.

Διαβάστε εδώ την Πολιτική Προγραμμάτων της Positivity Coaching.

Τέλος, θυμηθείτε ότι για να γίνετε καλός team coach πρέπει πρώτα να κοιτάξετε στον εαυτό σας. Σας προσκαλούμε να διατηρείτε ανοιχτή στάση σε όλη αυτή την θετική διαδικασία.
Να είστε έτοιμοι να ενστερνιστείτε νέες ιδέες και έννοιες και, ελπίζουμε, νέες συνειδητοποιήσεις σε σχέση με το ποιοί είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ν’ απολαύσετε το ταξίδι!  

 • Tα δίδακτρα του προγράμματος είναι 2,750€ (6 δόσεις με πιστωτική κάρτα)
 • Εφάπαξ εξόφληση 2,200€
 • Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση (διαβάστε εδώ).

Σπουδές ή/και προϋπηρεσία σε Management ή/και Ανθρωπιστικές σπουδές, ελάχιστη ηλικία 25 ετών, βασική γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ και βασικές γνώσεις coaching.

Τρόπος επιλογής συμμετεχόντων:
Αποστολή βιογραφικού (communication@positivity.gr)
Συνέντευξη με τον Δ/ντή του προγράμματος κο Άγγελο Δερλώπα, MSc, PCC, CMC.

Οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν τον Μάϊο του 2017.

Ιανουάριος 20, 21
Φεβρουάριος 16, 17
Μάρτιος 17, 18
Απρίλιος 20, 21
Μάιος 26
Ιούνιος 23

Tα manuals, υλικό, παραδοτέα και η διάδραση υποστηρίζονται από πλατφόρμα Moodle.
Οι συναντήσεις δια ζώσης γίνονται στη Σχολή.
Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες.