Πολιτική προγραμμάτων.

Επιτυχής αποφοίτηση και alumni.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τα δικά του παραδοτέα. Είναι οι εργασίες όπως ορίζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών συμπίπτει με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σε περίπτωση κωλύματος ή αποτυχίας, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παραδώσει τις εργασίες του ξανά την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο. Η μία είναι το Σεπτέμβριο και η δεύτερη το Φεβρουάριο. Η προθεσμία για την 1η εξεταστική είναι η 1η Σεπτεμβρίου, η προθεσμία για την 2η εξεταστική είναι η 1η Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση νέου κωλύματος ή αποτυχίας, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί, για 3η φορά, στην επόμενη εξεταστική περίοδο καταβάλοντας εξέταστρα ύψους 100€.

Τέλος, σε περίπτωση νέου κωλύματος ή αποτυχίας, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί για 4η και τελευταία φορά με τον όρο ότι θα επαναλάβει την παρακολούθηση του προγράμματος. Τα δίδακτρα για την επανάληψη του προγράμματος ορίζονται στο 30% των διδάκτρων που είχε καταβάλλει αρχικά. Εάν υπάρξει ξανά κώλυμα ή αποτυχία, ο φοιτητής διαγράφεται.

Κάθε απόφοιτος έχει δικαίωμα εγγραφής στο Alumni.

Η επίσημη τελετή αποφοίτησης γίνεται μια φορά το χρόνο.

Mετεγγραφή φοιτητών.

Έχετε ολοκληρώσει σπουδές στο coaching -σε ιδιωτική ή δημόσια σχολή- και θέλετε να αναβαθμίσετε το δίπλωμά σας;
Θέλετε να έχετε ένα δίπλωμα πιστοποιημένο από το ICF;
Η Positivity σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τώρα μετεγγραφή στο πρόγραμμα «Diploma in Positivity Coaching (Personal & Executive)».
Για την μετεγγραφή σας θα πρέπει να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν τα κριτήρια καταλληλότητας.
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 7 ενότητες ως εξής:

Περιεχόμενα

Αξία

Module 1 Fundamentals

€ 279

Module 2 Positive Psychology

€ 279

Module 3 Mindfuless-CCC-Questioning-Appreciative Inquiry

€ 279

Module 4 Beliefs-Values-Maslow-Kegan-More Models

€ 279

Module 5 Learning styles-Creativity-EQ-SQ-PQ

€ 279

Module 6 Mastery day (Υποχρεωτική συμμετοχή)

€ 279

Module 7 Graduation day (Υποχρεωτική συμμετοχή)

€ 279

Eξέταστρα κατάταξης

€ 150

Θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε μόνο τις ενότητες τις οποίες δεν γνωρίζετε επαρκώς.
Τα περιεχόμενα των ενοτήτων φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.
Με βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε θα κληθείτε σε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά σας.
Βαθμός επιτυχίας είναι το 70%. Τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας θα δείξουν από ποιες ενότητες μπορείτε να απαλλαγείτε.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι δύο τελευταίες ενότητες είναι υποχρεωτικές. Η εξέταση του φακέλλου σας θα γίνει μετά την κατάθεση της αξίας των εξετάστρων.  Η αξία κάθε ενότητας (module) αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. Για να ξεκινήσετε τη μετεγγραφή σας τηλεφωνήστε καθημερινές 10πμ-2μμ στο 210.6515376.

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση.

Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (κάτω από 15,000€) που έχουν αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω από 12,000€) εκπαιδευόμενοι, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%.

Σε περίπτωση επανεγγραφής εκπαιδευόμενου σε νέο πρόγραμμα προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης διδάκτρων ύψους 10%.

Οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν μπορούν να συνδυαστούν, ήτοι μόνο μία έκπτωση ανά φοιτητή μπορεί να εφαρμοστεί.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για το Diploma in Positivity Coaching (Personal and Executive) RSL Plus και το Diploma in Team and Leadership RSL Plus.

Εκπτωτική πολιτική για τις επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε πρόγραμματα του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνωοι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.
Τα προγράμματα μπορούν να επιχορηγηθούν από τον πόρο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ για εταιρείες.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δε λειτουργούν συνδυαστικά παρά μόνο στην περίπτωση της έγκαιρης προκράτησης θέσης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Oι τιμές υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέξει να εξοφλήσει τα δίδακτρα μέσω κάποιας online πλατφόρμας ή/και μέσω άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα ενδέχεται να επιβαρυνθεί κάποιων σχετικών εξόδων.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Eάν για οποιοδήποτε λόγο μετά το πέρας του 1ου εργαστηρίου, οποιουδήποτε προγράμματος υπερβαίνει τις πέντε (5) μέρες, δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι, έχετε δικαίωμα να διακόψετε το πρόγραμμα και να ζητήσετε 100% επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει στην εταιρεία μας χωρίς να έχετε καμμία απολύτως υποχρέωση να αιτιολογήσετε την απόφασή σας.

Η παραπάνω δήλωση αποτυπώνει την πίστη που έχουμε στο περιεχόμενο και τις μεθόδους του προγράμματός μας και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα βραβευμένα προγράμματά μας.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για το Diploma in Positivity Coaching (Personal and Executive) RSL Plus και το Diploma in Team and Leadership RSL Plus.

Πολιτική ακυρώσεων.

Η Positivity Coaching ακολουθεί την παρακάτω πολιτική ακυρώσεων:

Πάνω από 8 εβδομάδες πριν την έναρξη – πλήρης επιστροφή.
Μεταξύ 6 και 8 εβδομάδων – επιστροφή του 75%.
Μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων – επιστροφή του 50%.
Κάτω από 4 εβδομάδες – επιστροφή του 20%.
Απουσία κατά την έναρξη – καμμία επιστροφή.
Αν θελήσετε να προτείνετε κάποιον να σας αντικαταστήσει, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Η Positivity διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, αναβολής ή μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος, σε περίπτωση κωλύματος ή ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν και η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε επόμενο εργαστήριο ή να τους επιστρέψει το ποσό της εγγραφής τους.

Η παραπάνω πολιτική ακυρώσεων δεν αφορά στη φοίτηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που η διάρκειά τους υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες.

Aιτίες διακοπής φοίτησης.

ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ από το πρόγραμμα αποτελούν οι εξής:

Ανάρμοστη συμπεριφορά.
Ακαδημαικό(ά) παράπτωμα(τα) (λογοκλοπή, αντιγραφή, αδικαιολόγητη μη τήρηση προθεσμιών υποβολής εργασιών)
Αδικαιολόγητες απουσίες πέραν του επιτρεπομένου ποσοστού (20% επί του συνολικών ωρών του προγράμματος).
Αδικαιολόγητη μη καταβολή διδάκτρων εντός προθεσμίας.
Στην 1η περίπτωση, ο/η σπουδαστής/τρια θα αποζημιωθεί για τις ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Στις άλλες τρεις, δεν θα υπάρξει καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων αφαιρούνται τυχόν τραπεζικά και διοικητικά ή/και διαχειριστικά έξοδα.
Αδυναμία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων, για την επιτυχή αποφοίτηση, εργασιών μετά από δύο χρόνια από την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Όροι χρήσης πληρωμών μέσω Viva Wallet.

Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, σας ενημερώνουμε ότι η χρήση του συστήματος πληρωμών Viva wallet διέπεται από τη σχετική νομοθεσία (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει). Η αποδοχή χρήσης του συστήματος βεβαιώνει τη γνώση του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη εντός 14 ημερών. Στις δε χρεώσεις του συστήματος δηλώνεται η επίσημη επωνυμία εταιρείας: Α. Δερλώπας και Σια ΕΕ.