Προγράμματα Mentoring

Προσαρμοσμένα με ειδική, με το αντικείμενο, θεματολογία ώστε να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων:

  • Εισαγωγή απόφοιτου (βελτίωση διατήρησης),
  • Μετάβαση ρόλου (ριζική βελτίωση όσον αφορά στην  προσαρμογή στο νέο ρόλο και αύξηση πιθανοτήτων επιτυχίας στο ρόλο),
  • Ίσες ευκαιρίες/ διαχείριση πολυμορφίας (ταχύτερη εξέλιξη σταδιοδρομίας για στοχευμένες ομάδες),
  • Διατήρηση ταλέντων (oι mentees έχουν τουλάχιστον 30% περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν απ’ό,τι οι συνάδελφοί τους),
  • Mentoring μητρότητας (υψηλότερο ποσοστό επιστροφής στην εργασία και γρηγορότερη επιστροφή στα προηγούμενα επίπεδα της αποτελεσματικότητας),
  • Mentoring για επιχειρηματίες (επικεντρωμένο στην προσωπική τους ανάπτυξη, ώστε να παραμείνουν εναρμονισμένοι με την επιχειρηματική ανάπτυξη).

m_glasses.jpg

Coaching & mentoring κουλτούρα/
coaching & mentoring στρατηγική

Εντατικά εργαστήρια και συνεχής υποστήριξη του HR και του top management στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την μέτρηση της προόδου που σημειώνεται στην κατεύθυνση μιας κουλτούρας coaching (διαβάστε περισσότερα εδώ) και για την εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης της επένδυσης (ROI) από το coaching, το mentoring και τις παρεμβάσεις που αφορούν την άτυπη μάθηση.

Ρωτήστε μας πως μετράμε την επιτυχία των προγραμμάτων μας.

Ζητήστε μας προσφορά.

m_bridges.jpg

Οικοδομώντας κουλτούρα coaching στις  ομάδες

Το να στείλετε τους Διευθυντές για εκπαίδευση δεν επιστρέφει τα αναμενόμενα. Η ενσωμάτωση συμπεριφοράς coaching χρειάζεται συνεργατικό περιβάλλον μέσα στην ομάδα, όπου όλοι μαθαίνουν να κάνουν και να δέχονται coaching για επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να σχηματοποιηθεί μία νοοτροπία coaching.

Αυτή η πραγματικά μοναδική προσέγγιση έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την απόδοση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο για τη δική του ανάπτυξη, όσο και για αυτή των συναδέλφων της ομάδας του.

Ρωτήστε μας ποια διαδικασία ακολουθούμε.

Ζητήστε μας προσφορά.

m_chess.jpg

Προηγμένες τεχνικές coaching & mentoring

Μονοήμερες ή διήμερες εκπαιδεύσεις για coaches, για την ενημέρωσή τους με τις τρέχουσες τάσεις και με εργαλεία και τεχνικές που δεν έχουν ασκήσει.

Χρησιμοποιείται κυρίως για εσωτερικούς coaches.

Ζητήστε μας προσφορά.

PMentor_BW.jpegMDevelopment_BW.jpegEXM_BW.jpeg