Διαθέσιμες σουίτες διαγνωστικών εργαλείων

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Our choice of available & recomended diagnostic suites

  1. Workplace
  2. Agile EQ
  3. Work of Leaders
  4. 363 for Leaders

 

 

  1. Personal Development
  2. Team Development

 

  1. Team Diagnostic
  2. Team Leader View
  3. Organization View
  4. Team 360 View

 

 

Internal Coach Assessment

ICF PCC Markers Assessment

Aν θέλετε να αποκτήσετε το δικό σας διαγνωστικό συμπληρώστε αυτή τη φόρμα.