Οδηγός επιβίωσης για Team Coaching

Οδηγός επιβίωσης για ομάδες και χορηγούς Team Coaching

Η ταχεία άνοδος στη δημοφιλία του team coaching εγείρει ερωτήματα για το αν επιτρέπει στην κατάλληλη γνώση και εμπειρία να αξιοποιηθούν πλήρως στην έρευνα αγοράς καθώς και στην επιλογή και το σχεδιασμό του πλαισίου συνεργασίας. Είναι το team coaching πράγματι… team coaching;

Κατεβάστε το σε μορφή Kindle από εδώ.

One Comment

  1. | Reply
    Georgios Georgios

    Θέλω πολύ να το διαβάσω! Περισσότερα σχόλια στην συνέχεια

Leave a comment

Your email address will not be published. (Required)

You can use these tags