Προσωπικό Mentor Coaching

Άγγελος Δερλώπας, PCC

Founder, CEO, L&D Director Ο Άγγελος Δερλώπας είναι βραβευμένος & διαπιστευμένος επαγγελματίας coach, με πάνω από 2,000 ώρες εμπειρία στο coaching και πάνω από 3,000 ώρες διδασκαλίας στο coaching. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Ψυχολογία. Έχει εκπαιδευτεί στο coaching σε Αγγλία και ΗΠΑ, έχει μελετήσει δίπλα στους μεγαλύτερους δασκάλους του coaching: D.Clutterbuck, F.Flores, Ο.Laske, L.Wildflower, A.Hodge, P.Sandahl και άλλους. Έχει διατελέσει πρόεδρος του ICF Greece και μέλος του Δ.Σ. επί 5ετία και από το 2018 λειτουργεί σαν εμπειρογνώμονας στο ICF Global Job Analysis Task Force, σαν ICF Chapter Leader Mentor και σαν Award Judge Panel member.  

Διαλέξτε πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

1.-Το πλήρες πρόγραμμα
Δέκα ατομικές συνεδρίες σε διάστημα κατ’ελάχιστο τριών μηνών, προκειμένου να ενωματωθούν οι νέες συνειδητοποιήσεις, βάσει των προδιαγραφών του ICF.
Ευρώ: 1490 €.
Αξιολόγηση: Προφορικό mentor coaching feedback στις ατομικές συνεδρίες.
Αναλυτικό γραπτό feedback προσφέρεται με επιπλέον χρέωση: 90 € για ACC, 190 € για PCC.

2.-Το μισό πρόγραμμα
Πέντε ατομικές συνεδρίες ώστε να αποκτήσετε εμπειρία ποικίλων mentor coaching απόψεων ή/και να το συνδυάσετε με ομαδικές ή άλλες προσωπικές mentor coaching ώρες (περιλαμβάνεται μία 30λεπτη εισαγωγική συνεδρία).
Ευρώ: 850 €.
Αξιολόγηση: Προφορικό mentor coaching feedback στις ατομικές συνεδρίες.
Αναλυτικό γραπτό feedback προσφέρεται με επιπλέον χρέωση: 90 € για ACC, 190 € για PCC.

3.-A la Carte
Tρεις ή λιγότερες ατομικές συνεδρίες ώστε να αποκτήσετε εμπειρία ποικίλων mentor coaching απόψεων ή/και να το συνδυάσετε με ομαδικές ή άλλες προσωπικές mentor coaching ώρες (περιλαμβάνεται μία 30λεπτη εισαγωγική συνεδρία).
Ευρώ: 600 €.
Αξιολόγηση: Προφορικό mentor coaching feedback στις συνεδρίες.
Αναλυτικό γραπτό feedback προσφέρεται με επιπλέον χρέωση: 90 € για ACC, 190 € για PCC.


Διαθέσιμο πρόγραμμα δόσεων.

Certified Mentor Coach:  Άγγελος Δερλώπας, PCC
Πρώτη πιστοποίηση στην Ελλάδα. Από το 2013.

ΙCF Certified PCC Assessor.