Προσωπικό Mentor Coaching

Άγγελος Δερλώπας, PCC

CEO, L&D Director Ο Άγγελος είναι Executive & Team coach και Accredited Coach Supervisor. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στην Ψυχολογία (MSc). Έχει διανύσει 20.000 ώρες στο coaching, συνεδρίες με πελάτες 100 χωρών, επιχειρηματική εμπειρία τριών δεκαετιών, δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει παρουσιάσει σε συνέδρια coaching στην Ευρώπη, τη Β. Αμερική και την Ασία. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος πραγματογνώμονας στο coaching και στο team coaching.

Διαλέξτε πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

1.-Το πλήρες πρόγραμμα
Δέκα ατομικές συνεδρίες σε διάστημα κατ’ελάχιστο τριών μηνών, προκειμένου να ενωματωθούν οι νέες συνειδητοποιήσεις, βάσει των προδιαγραφών του ICF.
Ευρώ: 1490 €.
Αξιολόγηση: Προφορικό mentor coaching feedback στις ατομικές συνεδρίες.
Αναλυτικό γραπτό feedback προσφέρεται με επιπλέον χρέωση: 90 € για ACC, 190 € για PCC.

2.-Το μισό πρόγραμμα
Πέντε ατομικές συνεδρίες ώστε να αποκτήσετε εμπειρία ποικίλων mentor coaching απόψεων ή/και να το συνδυάσετε με ομαδικές ή άλλες προσωπικές mentor coaching ώρες (περιλαμβάνεται μία 30λεπτη εισαγωγική συνεδρία).
Ευρώ: 850 €.
Αξιολόγηση: Προφορικό mentor coaching feedback στις ατομικές συνεδρίες.
Αναλυτικό γραπτό feedback προσφέρεται με επιπλέον χρέωση: 90 € για ACC, 190 € για PCC.

3.-A la Carte
Tρεις ή λιγότερες ατομικές συνεδρίες ώστε να αποκτήσετε εμπειρία ποικίλων mentor coaching απόψεων ή/και να το συνδυάσετε με ομαδικές ή άλλες προσωπικές mentor coaching ώρες (περιλαμβάνεται μία 30λεπτη εισαγωγική συνεδρία).
Ευρώ: 600 €.
Αξιολόγηση: Προφορικό mentor coaching feedback στις συνεδρίες.
Αναλυτικό γραπτό feedback προσφέρεται με επιπλέον χρέωση: 90 € για ACC, 190 € για PCC.


Διαθέσιμο πρόγραμμα δόσεων.

Certified Mentor Coach:  Άγγελος Δερλώπας, PCC
Πρώτη πιστοποίηση στην Ελλάδα. Από το 2013.

ΙCF Certified PCC Assessor.