Εποπτεία

 

«Supervision is an Ethical Practice.»

Το ICF ορίζει την Εποπτεία στο Coaching (Coaching Supervision) ως εξής: «Η Εποπτεία στο Coaching συμβαίνει όταν ένας coach φέρνει κατά περιόδους τις εργασιακές του εμπειρίες στον Επόπτη του προκειμένου να εμπλακούν σε αναστοχαστικό διάλογο και συνεργατική μάθηση με σκοπό την ανάπτυξη και το όφελος του coach και των πελατών του.»

Η Εποπτεία διαφέρει από το Mentor Coaching ως προς το εξής: Το  Μentor Coaching  εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως στο πλαίσιο της αρχικής ανάπτυξης. Η Εποπτεία προσφέρει μια πλουσιότερη και ευρύτερη ευκαιρία υποστήριξης και ανάπτυξης στον coach. Στην Εποπτεία, ο coach προσκαλείται να εστιάσει περισσότερο σε αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στο που το προσωπικό μπορεί να παρεμβαίνει στο επαγγελματικό.

O Άγγελος Δερλώπας, PCC, CMC είναι εκπαιδευμένος επόπτης μέσω της Coaching Supervision Academy και χρησιμοποιεί ένα συνθετικό σχεσιακό μοντέλο εποπτείας που προσφέρει μετα-συστημική οπτική.
inclusion-map

Οι ομαδικές συνεδρίες εποπτείας γίνονται μία φορά το μήνα online μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Είναι δωρεάν για τους απόφοιτους της Positivity για ένα χρόνο από την αποφοίτηση.
Είναι ανοιχτές σε όποιον άλλο πληροί τις προϋποθέσεις, η εγγραφή για αυτό είναι η παρακάτω:

Για να είστε επιλέξιμος-η για τη συνεδρία εποπτείας, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει εγκαίρως* το φύλλο αναστοχασμού στο link αυτό.

 

(*): Εγκαίρως σημαίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν.
Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες εποπτείας αναρτώνται εδώ.

conversation-bubble

Η ομαδική εποπτεία αξίζει 45€/session.
Η ατομική εποπτεία αξίζει 90€/session για εποπτεία σε πιστοποιημένο-η coach, 140€ για διαπιστευμένο-η με ACC ή αντίστοιχο, 190€ για διαπιστευμένο-η με PCC ή αντίστοιχο, 240€ για team coach.
Οι συναντήσεις ορίζονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως κατόπιν ατομικού ραντεβού.
Έκπτωση για μέλη του ICF 10%.
Έκπτωση για Positivians 15%.

Supervision Testimonial no.1 - Μαριάννα Αποστολίδη, ACC

Supervision Testimonial no.2-Kατερίνα Χατζάκη

Το link για να συνδεθείτε, εφ’ όσον έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα είναι:

http://bit.ly/supervision_gcp