Βίβιαν Σταμπέλου

Το coaching αξιοποιεί την άμεση επικοινωνία και αναδεικνύει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα θετικά χαρακτηριστικά του coachee, προς μία κατευθυνση δημιουργική με ευεργετικά και μόνιμα αποτελέσματα. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον ελκυστικό κόσμο του coaching. -2013-