Τόνια Ηλιάσκου

Έχοντας ήδη παρακολουθήσει μέσω άλλων φορέων τρία προγράμματα Life και Business Coaching, με το πρόγραμμα Team and Leadership Coaching της Positivity μπόρεσα να κάνω το επόμενο σημαντικό βήμα στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Το πρόγραμμα, πάντα ακολουθώντας τις αρχές του ICF, πιστοποιημένο (όπως και όλα τα προγράμματα της Positivity), με περιεχόμενο ποιοτικό και μεστό, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις τους σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες coaching και λαμβάνοντας πολύτιμη ανατροφοδότηση από τον Άγγελο Δερλώπα. Ολοκληρώνοντας τα προγράμματα, οι απόφοιτοι της Positivity ανήκουν πλέον σε μια δραστήρια κοινότητα που ενεργοποιείται διαρκώς σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικών δράσεων και κοινωνικής προσφοράς. -2016-