Σωτήρης Περδικέας

Το πρόγραμμα είναι πολύ καλά δομημένο, η ύλη είναι λεπτομερής, το υλικό που παρέχει το Kingstown College καλύπτει όλες τις πλευρές του coaching και οι συνεδρίες των οποίων ηγήθηκε ο Άγγελος Δερλώπας ήταν δυναμικές και διαδραστικές. -2014-