Ντόρα Αγγελοπούλου

Η εκπαιδευτική εμπειρία μου στην Positivity Coaching ήταν εξαιρετικά θετική. Κρατώ ως πολύ σημαντικά οφέλη, την τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με το ‘know-how’ του Coaching, την εκπαίδευση στα επιμέρους Μοντέλα, τα κρίσιμα ερωτήματα που καθορίζουν το επιτυχημένο από το μη επιτυχημένο Coaching, τον εμπλουτισμό του Coaching με θεωρίες και τεχνικές από το πεδίο της Θετικής Ψυχολογίας. Ο Εκπαιδευτής κατέχει πλούτο γνώσεων και μεταδίδει το πνεύμα του Coaching με ήρεμο και εμπεριστατωμένο τρόπο. -2016-