Μιχάλης Σερπετσιδάκης

Ένα πολύ καλά οργανωμένο course υπό την καθοδήγηση του Άγγελου Δερλώπα. Τα εργαλεία και οι γνώσεις που σου παρέχουν είναι πολύτιμα και έχουν άμεση εφαρμογή τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή. -2014-