Λίλιαν Τσιαβού

Γιατί η Positivity κάνει τη διαφορά; Επειδή, το νέο παράθυρο στο coaching, που ανοίγει η Positivity και ειδικά ο μεταδοτικός Α. Δερλώπας, δε συνίσταται μόνο στη διαμεσολάβηση γνώσεων αλλά κυρίως στη συμβολή της χρόνιας επαγγελματικής εμπειρίας και επιτυχίας. Μέσα από αναστοχαστικές πρακτικές καθίσταται εφικτή η προσωπική καλλιέργεια και η επαγγελματική εξέλιξη κάθε επίδοξου coach. Η άμεση εφαρμογή των μοντέλων coaching σε πραγματικές συνθήκες στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενισχύει τη  βιωματική μάθηση, που είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιπλέον, καθώς οι σπουδές διέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας του ICF και του EMCC, διασφαλίζεται η ποιότητά τους παρέχοντας ταυτόχρονα τα ανάλογα διαπιστευτήρια για την κατοχύρωση και τη διαπίστευση των coach. Με αυτά τα εφόδια είμαι σε θέση να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του επαγγέλματος! -2016-