Ιωάννα Βομπίρη

Τα προγράμματα coaching που παρακολούθησα στην Positivity, αποτέλεσαν για εμένα ευκαιρίες μάθησης και πρακτικής εξάσκησης που οδήγησαν σε προσωπικές δυνατές επιγνώσεις και με βοηθούν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ο διαδραστικός – βιωματικός τρόπος με τον οποίο γίνονται τα εργαστήρια, βοηθά εξαιρετικά στην αφομοίωση των γνώσεων και των μοντέλων-θεωριών. Ο Άγγελος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και δάσκαλος και κάθε συναναστροφή μαζί του αποτελεί όφελος. Είμαι χαρούμενη που μέσω εκείνου γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους και νοιώθω πλέον πως ανήκω στην οικογένεια της Positivity Coaching. -2018-