Δημήτρης Αλεξάκης

Η συμμετοχή μου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το ταξίδι στον κόσμο του coaching ήταν μία πολύ θετική εμπειρία. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αξιόλογους συναδέλφους και να αποκτήσουμε εμπειρία στις μεθόδους και τα εργαλεία του coaching. Έχω ήδη κάποιες ιδέες για το πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου στην εκπαίδευση και σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Η συνεργασία με τον Δ/ντη του ΚΔΒΜ Positivity ήταν πολύ εποικοδομητική και τον ευχαριστώ θερμότατα. Επιθυμώ να συνεχίσω την ενασχόληση μου με το coaching και ταυτόχρονα να αναβαθμίσω τις γνώσεις μου παρακολουθώντας πρόγραμμα mentoring.” -2015-