Δήμητρα Πρεσβεία

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται μέσα σε ένα κλίμα επαγγελματικό αλλά και ζεστό ταυτόχρονα, κάτι που κατά τη γνώμη μου ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία και τη διάδραση. Ο instructor είναι πάντοτε διαθέσιμος για διευκρινίσεις, κάθε παρατήρηση ή πρόταση λαμβάνεται υπόψη με σεβασμό και συζητείται διεξοδικά. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από την ποιότητα του προγράμματος, νιώθω ότι το αποτέλεσμα συνάντησε τις προσδοκίες μου. Συστήνω ανεπιφύλακτα την Positivity Coaching και τον κο Άγγελο Δερλώπα. -2015-