Χριστίνα Πραβή

Πιστεύω πως η επιλογή που έκανα ήταν σωστή. Αν και προέρχομαι από ένα χώρο που όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, έμαθα πολλά νέα πράγματα και μου άνοιξε ένα παράθυρο γα το πώς να ζω στον κόσμο. Το coaching δεν είναι μόνο επάγγελμα αλλά και τρόπος ζωής. -2015-