Κατερίνα Χατζάκη

«Το Advanced Diploma in Personal and Executive Coaching, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα αναγνωρισμένο από τον ICF, που με βοήθησε να έχω μία πολύ καλή προσέγγιση του coaching, των μοντέλων, των εργαλείων και των τεχνικών του. Ο Α. Δερλώπας με την πολύχρονη εμπειρία του στο coaching υπήρξε υποστηρικτικός και καθοδηγητικός σε αυτό το ταξίδι της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό καθώς και την πολύωρη πρακτική εξάσκηση μεταξύ των συμμαθητών μου εντός και εκτός τάξεως, αισθάνομαι έτοιμη να προχωρήσω και να ξεκινήσω να χτίζω την καριέρα μου στον τομέα αυτό.» -2016-