Άνταμ Αδαμαντίδης

Οι γνώσεις που αποκομίζεις από το course είναι από μόνες τους πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές, αλλά το πιο συναρπαστικό είναι η αποτελεσματικότητα της πρακτικής τους εφαρμογής, άρα και η αποτελεσματικότητα που μπορείς να έχεις εσύ ο ίδιος ως coach. -2014-