Φωτεινή Πορίχη

Η φοίτησή μου στην σχολή «Positivity», ήρθε την κατάλληλη στιγμή για την καριέρα μου. Σκοπεύω να ασχοληθώ επαγγελματικά με το coaching, και το
εκπαιδευτικό πλαίσιο ήταν το καταλληλότερο για τις ανάγκες μου. Οφείλω να εξαίρω το ήθος και την ακεραιότητα του κ. Δερλώπα, την επιστημονική του
κατάρτιση, την διδακτική του ικανότητα, και να θεωρήσω τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό που είχα την τύχη να μαθητεύσω δίπλα σε έναν Δάσκαλο!
Συστήνω την σχολή ανεπιφύλακτα, έναν τόπο έμπνευσης, καλλιέργειας του πνεύματος και του ήθους! -2017-