Παυλακης Manos

Μάνος Παυλάκης

Diploma Facilitator Ο Μάνος Παυλάκης έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων για εταιρείες και οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα.

Έχει πάνω από 10.000 ώρες διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών με ειδίκευση σε θέματα Ηγεσίας, Επικοινωνίας, Διαχείρισης Συγκρούσεων, Συνεργασίας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης και πάνω από 2.000 ώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων μαθήματα σχετικά με την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Εκπαίδευση Ενηλίκων και, μεταξύ άλλων, έχει συμβάλει στον σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων και διαμόρφωσης αντίστοιχων εκπαιδευτικών υλικών σε θέματα όπως Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Coaching, Δυναμική Ομάδας, Εκπαίδευση Ενηλίκων κ.ά. σε οργανισμούς όπως, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Ο Μάνος συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που εκπόνησε για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) μελέτη για την ανάπτυξη των Οριζόντιων Ικανοτήτων το 2014. Επίσης, ήταν ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (βραβεύτηκαν 15 projectsσε σύνολο 1.532 παγκοσμίως). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Παράλληλα, ο Μάνος έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική και εθελοντική δράση, συμμετέχοντας σε δράσεις Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και συχνά σε εθελοντική βάση προσφέρει υποστήριξη επιπέδου Coachingκαι Mentoringσε άτομα και οργανώσεις που έχουν ανάγκη.Το 2013 παρέλαβε, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013.

Έχει πτυχία στην Ελληνική Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), μεταπτυχιακά διπλώματα στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (LeedsUniversityBusinessSchool) και στις Πολιτικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Κρήτης), διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και post graduate diploma στο Personal& ExecutiveCoaching (Kingstown College).