Ημερομηνίες Team & Leadership

Diploma in Team & Leadership Coaching ICF ACSTH

Δίδακτρα:
Standard 1: 2.950 € / Η αξία εγγραφής είναι 500 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό καταθέτεται με 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ισχύει για δόσεις που ξεκινούν το αργότερο έως 1/9/20)
Standard 2: 3.150 € / Η αξία εγγραφής είναι 500 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό καταθέτεται με 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ισχύει για δόσεις που ξεκινούν το αργότερο έως 1/10/20)
Early bird: 2.450 € για εγγραφές έως και 1/9/20 (η τιμή αφορά πληρωμή εφάπαξ)
Στις τιμές περιλαμβάνονται 3 συνεδρίες coaching που θα κάνετε με διαπιστευμένο ICF coach στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού  προγράμματος.

Τόπος διεξαγωγής: online

Έναρξη προγράμματος: Νοέμβριος 2020

Testimonials