Ημερομηνίες Team & Leadership

Diploma in Team & Leadership Coaching ICF ACSTH

Δίδακτρα: 2,750€
Ώρες εργαστηρίων: 10.00-18.00

Ημερομηνίες

26-27/1/19
23-24/2/19
16-17/3/19
13-14/4/19
1/6/19*
14/9/19

*Η χρονική περίοδος ανάμεσα στις δύο τελευταίες ημερομηνίες εργαστηρίων του προγράμματος είναι περίοδος μελέτης, συγκέντρωσης εμπειρίας** και εποπτείας, ομαδικών εργασιών και συγγραφής διπλωματικής εργασίας.

**25 ώρες πρακτικής σαν coach, 3 ώρες σαν coachee με επιλεγμένους ACC & PCC coaches, συμμετοχή σε study groups (book study groups ή peer coaching groups) και ελάχιστη συμμετοχή σε 3 συνεδρίες εποπτείας.

Tα manuals, υλικό, παραδοτέα και η διάδραση υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.

Τα δια ζώσης εργαστήρια γίνονται στη Σχολή.

Διάρκεια προγράμματος: 9 μήνες

Testimonials