Ημερομηνίες Supervision

Εποπτεία (coaching supervision)

Δίδακτρα: 45€ (Σημαντική σημείωση: H ομαδική εποπτεία είναι δωρεάν για τα μέλη του Positivity Club/ δωρεάν για τους φοιτητές/ δωρεάν για τους αποφοίτους για μέχρι 1 χρόνο από την αποφοίτηση/ υποχρεωτικό για όσους παρέχουν coaching μέσω του προγράμματος Credentialed XP για απόφοιτους Positivians Credentialed Coaches)
Διάρκεια: 1 ώρα
Ημερομηνίες:

2018:

23/11 @11.00
12/12 @19.00

2019:

23/1 @11.00
27/2 @19.00
28/3 @11.00
17/4 @19.00
16/5 @11.00
21/6 @11.00
10/7 @18.00
26/9 @11.00
17/10 @19.00
22/11 @11.00
12/12 @11.00

Τα παραπάνω αφορούν σε ομαδική εποπτεία.
Η ατομική εποπτεία αξίζει:
80€/ώρα για εποπτεία σε πιστοποιημένο ή μη coach,
90€ για διαπιστευμένο με ACC ή αντίστοιχο,
100€ για διαπιστευμένο με PCC ή αντίστοιχο,
110€ για team coach.
Οι συναντήσεις ορίζονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως κατόπιν ατομικού ραντεβού.
Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.