Ημερομηνίες Supervision

Εποπτεία (coaching supervision)

Αξία: 50€

(Σημαντική σημείωση:
H ομαδική εποπτεία είναι δωρεάν:

  • για τα μέλη του Positivity Club
  • για τους φοιτητές
  • για τους αποφοίτους μέχρι 1 χρόνο από την αποφοίτηση

Είναι υποχρεωτικό για όσους παρέχουν coaching μέσω του προγράμματος Credentialed XP (για απόφοιτους Positivians Credentialed Coaches).

Διάρκεια: 1 ώρα

Ημερομηνίες:

2020:

23/1 @18.00

20/2 @18.00

26/3 @18.00

9/4 @18.00

21/5 @18.00

18/6 @18.00

9/7 @18.00

24/9 @18.00

22/10 @18.00

19/11 @18.00

10/12 @18.00

Τα παραπάνω αφορούν σε ομαδική εποπτεία.

Η ατομική εποπτεία αξίζει:

  • 110€/ώρα για μία συνεδρία,
  • πακέτο των 5 συνεδριών με 25% έκπτωση ήτοι 82,5€/ώρα,

Πληρωμή πακέτου 5 συνεδριών

Οι συναντήσεις ατομικής εποπτείας ορίζονται, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (Zoom), κατόπιν ατομικού ραντεβού.