Ημερομηνίες Supervision

Εποπτεία (coaching supervision)

Αξία: 45€

(Σημαντική σημείωση:
H ομαδική εποπτεία είναι δωρεάν:

  • για τα μέλη του Positivity Club
  • για τους φοιτητές
  • για τους αποφοίτους μέχρι 1 χρόνο από την αποφοίτηση

Είναι υποχρεωτικό για όσους παρέχουν coaching μέσω του προγράμματος Credentialed XP (για απόφοιτους Positivians Credentialed Coaches).

Διάρκεια: 1 ώρα

Ημερομηνίες:

2019:

23/1 @11.00
20/2 @19.00
28/3 @11.00
17/4 @19.00
16/5 @11.00
21/6 @11.00
11/7 @18.00
26/9 @11.00
17/10 @19.00
22/11 @11.00
12/12 @11.00

Τα παραπάνω αφορούν σε ομαδική εποπτεία.

Η ατομική εποπτεία αξίζει:

  • 110€/ώρα για μία συνεδρία,
  • πακέτο των 5 συνεδριών με 25% έκπτωση ήτοι 82,5€/ώρα,
  • πακέτο των 10 συνεδριών με 50% έκπτωση ήτοι 55€/ώρα.

Πληρωμή πακέτου 5 συνεδριών

Πληρωμή πακέτου 10 συνεδριών

Οι συναντήσεις ατομικής εποπτείας ορίζονται, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (Zoom), κατόπιν ατομικού ραντεβού.