Ημερομηνίες Supervision

Εποπτεία (coaching supervision)

Δίδακτρα: 45€

(Σημαντική σημείωση:
H ομαδική εποπτεία είναι δωρεάν:

  • για τα μέλη του Positivity Club
  • για τους φοιτητές
  • για τους αποφοίτους για μέχρι 1 χρόνο από την αποφοίτηση και είναι

υποχρεωτικό για όσους παρέχουν coaching μέσω του προγράμματος Credentialed XP (για απόφοιτους Positivians Credentialed Coaches).

Διάρκεια: 1 ώρα

Ημερομηνίες:

2019:

23/1 @11.00
27/2 @19.00
28/3 @11.00
17/4 @19.00
16/5 @11.00
21/6 @11.00
10/7 @18.00
26/9 @11.00
17/10 @19.00
22/11 @11.00
12/12 @11.00

Τα παραπάνω αφορούν σε ομαδική εποπτεία.

Η ατομική εποπτεία αξίζει:

  • 80€/ώρα για εποπτεία σε πιστοποιημένο ή μη coach,
  • 90€ για διαπιστευμένο με ACC ή αντίστοιχο,
  • 100€ για διαπιστευμένο με PCC ή αντίστοιχο,
  • 110€ για team coach.

Οι συναντήσεις ορίζονται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως κατόπιν ατομικού ραντεβού.