Ημερομηνίες Mentor Coaching

Mentor Coaching Days

Δίδακτρα: 1090€ (800€για Positivians)
Διάρκεια προγράμματος: 3,5 μήνες

Hμερομηνίες:

19/3/19
2, 16/4/19
7, 28/5/19
11, 25/6/19

Απογεύματα: 6:00 μμ – 8:00 μμ

Tα manuals, υλικό και παραδοτέα υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.

Οι ομαδικές συνεδρίες γίνονται online μέσω του Zoom.
Οι κατ΄ιδίαν συνεδρίες γίνονται είτε εξ’αποστάσεως είτε δια ζώσης.

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Testimonials