Ημερομηνίες Mentor Coaching

Mentor Coaching Days

Δίδακτρα: 1090€ (800€για Positivians, 872€ για μέλη ICF)
Διάρκεια προγράμματος: 3,5 μήνες

Hμερομηνίες:

19/3/19
2, 16/4/19
7, 28/5/19
11, 25/6/19

NEW!

15/10

29/10

12/11

26/11

10/12

14/1

28/1

Απογεύματα: 6:00 μμ – 8:00 μμ

Tα manuals, υλικό και παραδοτέα υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.

Οι ομαδικές συνεδρίες γίνονται online μέσω του Zoom.
Οι κατ΄ιδίαν συνεδρίες γίνονται είτε εξ’αποστάσεως είτε δια ζώσης.

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Testimonials