Ημερομηνίες Personal & Executive

Diploma in Positivity Coaching (Personal & Executive) ICF ACSTH

Δίδακτρα: 1,950€
Ώρες εργαστηρίων: 10.00πμ – 6μμ.

Ημερομηνίες:

Αθήνα

2-3/3/19

30/3/19

20/4/19

6-7-/7/19

6/10/19


Θεσσαλονίκη
30-31/3

4/5

25/5

1/6

30/6*

14/9

 

*Η χρονική περίοδος ανάμεσα στις δύο τελευταίες ημερομηνίες εργαστηρίων του προγράμματος είναι περίοδος μελέτης, συγκέντρωσης εμπειρίας** και εποπτείας, ομαδικών εργασιών και συγγραφής διπλωματικής εργασίας.

**25 ώρες πρακτικής σαν coach, 3 ώρες σαν coachee με επιλεγμένους ACC & PCC coaches, συμμετοχή σε study groups (book study groups ή peer coaching groups) και ελάχιστη συμμετοχή σε 3 συνεδρίες εποπτείας.

Τα εργαστήρια γίνονται στη Σχολή.
Tα manuals, extra υλικό, παραδοτέα και η διάδραση υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.

Διάρκεια προγράμματος: 7 μήνες

Testimonials