Ημερομηνίες Coaching Mastery

Diploma in Coaching Mastery

Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα

Δίδακτρα

Tα δίδακτρα του συνολικού προγράμματος είναι 2,550€
Διαθέσιμο πρόγραμμα δόσεων.
Τρεις ατομικές συνεδρίες coaching: 70€/συνεδρία.
Τρεις συνεδρίες ομαδικής εποπτείας: δωρεάν.
Έκπτωση για τους Positivians: 15%
Σύνολο σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης: 180 ώρες.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων modules βάσει κριτηρίων.
Η πληρωμή ανά module διαμορφώνεται ως εξής:
α) Διήμερο module : 390€ για ιδιώτες, 450€ για εταιρείες
β) Μονοήμερο module: 220€ για ιδιώτες, 280€ για εταιρείες

Πληρώστε μέσω eventora εδώ.
Πληρώστε μέσω paypal εδώ.

Ημερομηνίες

Μάιος

5/5/19
Building Trust at Work and everywhere
Facilitator: Ελένη Ορφανού

7-14-21-28/5/19
Career Coaching*
Facilitator: Άννα Μαρία Χρονοπούλου

23-30/5/19
Diagnostics in Coaching*
Facilitator: Άννα Μαρία Χρονοπούλου και Άγγελος Δερλώπας

Ιούνιος

1-2/6/19
Cognitive Behavioural Coaching
Facilitator: Ελένη Ορφανού

5-12/6/19
Coaching Business Plan*
Facilitator: Άγγγελος Δερλώπας

29-30/7/19
Crisis Coaching / Well Being Coaching
Facilitator: Ελισάβετ Γεωργίου

Σεπτέμβριος

21-22/9/19
Mindfulness and Compassion at Work
Facilitator: Liz Hall

Οκτώβριος

12-13/10/19
Communication toxins & antidotes
Facilitator: Σπύρος Κοττώρης

Νοέμβριος

9-10/11/19
Mastery Days (Practicum, Reflection, Book club, Kiosks, World café etc).
Facilitator: Άγγελος Δερλώπας / Faculty

Δεκέμβριος

7/12/19
Presentations
Facilitator: Άγγελος Δερλώπας / Faculty

Ώρες εργαστηρίων: 10.00-18.00 εκτός από * που γίνεται 18.00-21.00

Tα manuals, υλικό, παραδοτέα και η διάδραση υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.

Τα δια ζώσης εργαστήρια γίνονται στους χώρους που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Ώρες εργαστηρίων: 10.00-18.00 εκτός από * που γίνεται 18.00-21.00

Tα manuals, υλικό, παραδοτέα και η διάδραση υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.

Τα δια ζώσης εργαστήρια γίνονται στους χώρους που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Κατέβασε το αναλυτικό πρόγραμμα 

Διάρκεια προγράμματος: 9 μήνες

Testimonials