Η Positivity Coaching είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής μέσω της συνεχούς μάθησης, του coaching και του mentoring. Λειτουργούμε μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εκπαιδευτών-συμβούλων και coaches, οι οποίοι όλοι έχουν εκπαιδευτεί και διαπιστευτεί για να παρέχουν μια συνεπή, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη υπηρεσία σε αυτόν τον τομέα. Με μεγάλη υποστήριξη τόσο από τη συνεχή έρευνα όσο και από τις βέλτιστες πρακτικές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενημερώνονται συνεχώς, πιστοποιούνται και διακρίνονται.
Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει:
• Σχεδιασμό και υλοποίηση διαπιστευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης coaches
• Σχεδιασμό και εφαρμογή εταιρικών προγραμμάτων coaching και εκπαίδευσης
• Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εταιρικής κουλτούρας coaching
• Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων team coaching, αξιολόγηση και ανάπτυξη του αντίκτυπου της ομάδας στην επιχείρηση
• Εποπτεία και αξιολόγηση εσωτερικών coaches
Μέσα από την έμπειρη σχεδίαση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μπορείτε να περιμένετε ότι θα αναπτύξετε ευχέρεια στο να δημιουργείτε διεισδυτικές και εστιασμένες συζητήσεις οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους να βιώσουν μια δυναμική μετακίνηση στον τρόπο σκέψης τους, να ευθυγραμμίσουν την πρόθεσή τους με δράση και να ενεργήσουν αποφασιστικά προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η Positivity Coaching δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στον τρίτο τομέα ενώ παράλληλα οργανώνει και παρουσιάζει τακτικά το έργο της σε τοπικά και διεθνή συνέδρια προάγοντας το coaching & mentoring και διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος εξελίσσεται και ακμάζει μέσα από την υποστήριξη αναπτυξιακών διαλόγων και μεθόδων.
Η Positivity Coaching είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της σουίτας Everything DiSC και της Five Behaviors.

Διαβάστε Περισσότερα >

Συνεργασίες