• Γνωρίζοντας την πιο αληθινή εκδοχή του coaching εαυτού μου

    Εκπαίδευση, πρακτική, αναστοχασμός. Το πρώτο είναι μια καλή βάση, είναι η αρχή και εφόσον υπάρχει διάθεση για εξέλιξη και επαγγελματισμό, η εκπαίδευση είναι συνεχιζόμενη. Το δεύτερο είναι το «dancing in the moment» όπως λέμε στο coaching. Η τριβή με τους…

    Read more