• Κουλτούρα Coaching/ Στρατηγική Coaching

    “Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη από την εφαρμογή μιας κουλτούρας coaching  στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν αύξηση δέσμευσης, ταχύτερη ανάληψη ρόλων & ταχύτερη ανάπτυξη ηγεσίας, αύξηση συναισθηματικής νοημοσύνης υπαλλήλων & βελτίωση λειτουργικότητας ομάδας,…

    Read more