Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Coaching

Άγγελος Δερλώπας, PCC

Positivity Leader Ο Άγγελος Δερλώπας είναι βραβευμένος & διαπιστευμένος επαγγελματίας coach, με πάνω από 1,500 ώρες εμπειρία στο coaching και πάνω από 3,000 ώρες διδασκαλίας στο coaching. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Ψυχολογία. Έχει εκπαιδευτεί στο coaching σε Αγγλία, Ιρλανδία και ΗΠΑ, έχει σπουδάσει Mindfulness Awareness Practices στο UCLA και ασκεί διαλογιστικές τεχνικές επί 10 χρόνια. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ICF Greece.

trainthetrainer

Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τον εκπαιδευτή προγραμμάτων coaching σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και του coaching.

Περιλαμβάνει:

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Eκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία
 • Αξιολόγηση I: μορφές, μέσα, σφάλματα
 • Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα
 • Δραστηριοποίηση ενηλίκων στην εκπαίδευση coaching
 • Coaching δραστηριότητες
 • Θεμελιώδεις δεξιότητες και τεχνικές εποπτείας και mentor coaching
 • Αξιολόγηση II: Coaching markers
 • Προσωπικό πλάνο ανάπτυξης εκπαιδευτή coaching
 • Δεοντολογικά θέματα εκπαιδευτή coaching
 • Βέλτιστες πρακτικές

Δίδακτρα: 8,200€
Έναρξη: Κατόπιν πρόσκλησης
Για τις αιτήσεις τηρείται σειρά προτεραιότητας και μια σειρά από αυστηρά κριτήρια επιλογής.
Ζητήστε πληροφορίες.

unlocking-talent